น็อตสำหรับตั้ง หรือ ดึงลูกรอกสายพานแอร์ ที่ลักษณะเป็นตัว L โดยใช้น็อตสองตัวขันเข้าหากัน ใช้ในกรณีที่ผู้ติดตั้ง ต้องการตั้งสายพานแอร์ให้ตึง (การตั้งสายพานไม่พอดี จะทำให้เกิดปัญหากับระบบแอร์มากมายครับ) วิธีการใช้งาน เป็นดังนี้ อธิบายตามรูปเลยนะครับ

น็อตตั้งรอก ลูกรอกสายพานแอร์รถยนต์ น็อตตั้งลูกรอกทั้งชุด ยึดกับแท่นขาคอมแอร์ เลื่อนสไลด์ ขาคอมแอร์


- รูปแรก ชุดน็อตลูกรอกสายพานแอร์
- รูปที่สอง เมื่อประกอบกับตัวลูกรอกสายพานแอร์ เรียบร้อยแล้ว
- รูปที่สาม ขาคอมแอร์ รุ่นที่มีช่องสำหรับใส่น็อตดึงลูกรอกชุดนี้
- รูปที่สี่ หลังจากติดตั้งเข้าไปแล้ว
- รูปที่ห้า สามารถตั้งระยะของลูกรอกให้ขึ้นลงตามแนวตั้งได้ตามต้องการ

www.PataraAir.com ภัทรแอร์ อะไหล่แอร์รถยนต์ ทุกชนิด จำหน่าย ปลีก ส่ง