การติดตั้งขาตั้งรอกอีกแบบหนึ่ง (นอกเหนือไปจากหัวข้อที่แล้วที่ใช้น็อตสองตัวขันเป็นตัดกันเพื่อติดตั้งลูกรอก) เพื่อดึงสายพานแอร์ของ คอมแอร์รถยนต์ให้ตึง ทางร้านภัทรแอร์ขออธิบายดังรูปภาพคร่าวๆ ดังนี้ครับ

ขาตั้งลูกรอก ประกอบขาตั้งรอก เข้ากับรอกแอร์ แท่นยึดขาคอมแอร์ มีรูยึดกับน็อต ประกอบเป็นชุดตั้งลูกรอกสายพานคอมแอร์รถยนต์รูปที่หนึ่ง แสดงถึงรูปภาพของขาตั้งลูกรอกแอร์รถยนต์
รูปที่สอง เมื่อนำเอาขาตั้งลูกรอก มาประกอบกับลูกรอก
รูปที่สาม สังเกตได้ว่า จะมีรูเพื่อใส่น็อต ที่ขาคอมแอร์ เราจะเอาขาตั้งมายึดกับจุดนี้ครับ
รูปที่สี่ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ

www.PataraAir.com ภัทรแอร์ อะไหล่แอร์รถยนต์ ทุกชนิด จำหน่าย ปลีก ส่ง