ปอ. 539 อ้อมใหญ่-อ้อมน้อย-ถ.พุทธมณฑลสาย4-ถ.บรมราชชนนี-สายใต้ใหม่-ถ.สิรินธร-ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี-สะพานกรุงธน-ถนนราชวิถี-เขาดิน-รพ.รามาธิบดี-รพ.พระมงกุฎเกล้า-รพ.เด็กฯ-อนุสาวรีย์ชัย-ถ.พญาไท-ถ.ศรีอยุธยา วิ่งเวลา 04.00 - 22.00