วิธีการเช็คหรือทดสอบคอมแอร์ฯ ทำอย่างไรครับ

จากคำถามที่ 00121 อยากทราบวิธีการทดสอบหรือตรวจเช็ค 1. Condenser 2. กำลังอัด compressor 3. blower switch or resister blower ขอบคุณครับ

รถ : toyota mighty x - -  ปี : 1994  เลขกิโลเมตร : 177000
ปัญหาที่พบก่อนหน้านี้ : ไม่มี

โดย : นนท์    [ 23  2545 - 9:54:19 ]


 ตอบ

การตรวจสอบการระบายความร้อนที่ Codenser และกำลังอัด Comp. ทำได้โดยต่อ Pressure gague ทั้งสองด้านเข้ากับระบบแอร์ สตาร์ทเครื่องยนต์, เร่งเครื่องยนต์ค้างไว้ที่ 1500-2000 รอบ/นาที ,เปิดสวิทซ์พัดลมจังหวะที่ "LO".,ปรับสวิทซ์ความเย็น ตำแหน่ง "เย็นสุด" แล้วอ่านค่าที่ Gague ทั้งสองข้าง นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับค่า Standard(ค่า Standard ด้าน LOW ~ 1.5-2.5 kg/cm2) , ด้าน HI~ 14-16 kg/cm2) กรณีระบายความร้อนไม่เพียงพอ ค่าที่อ่านได้จะสูงกว่า Standard ทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นที่กำลังอัด ค่าที่ได้จะตรงกันข้ามกับค่า Standard ส่วนการตรวจเช็คฺBlower switchและ Resisitor Blower ทำได้โดยใช้ Ohm meter เช็คการขาดวงจรครับ

โดย...ธงชาติ ศรีเมืองมอญ ( อดีตฝ่ายเทคนิคแอร์ DENSO )  [ 25  2545 - 22:55:35 ]


ร้านภัทรแอร์ PataraAir.com อะไหล่แอร์รถยนต์ ขอขอบพระคุณ ร้าน TS Service สำหรับข้อมูลดีๆ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ